Evaluare “inter pares”/ Sistemul “peer-review”

 Evaluarea inter pares / Sistemul peer-review:

  Revista academică „CAIETE CRITICE” respectă cele mai înalte standarde de evaluare inter pares (peer-reviw) şi antrenează în acest sens atât cercetători reputaţi, cât şi tineri, din România şi din alte părţi ale lumii. Prin sistemul de evaluare inter pares (peer-reviw), revista îşi propune selectarea şi publicarea cercetărilor de cea mai înaltă calitate în domeniile criticii literare şi istoriei literaturii, precum şi în cel al artei. Pentru aceasta, întregul proces de evaluare inter pares (peer-reviw) şi publicare este temeinic, obiectiv şi corect. Reputaţia revistei depinde în cea mai mare parte de încrederea pe care toţi cei interesaţi o au în corectitudinea evaluării inter pares (peer-reviw) în procesul de publicare. Cei din conducerea revistei sprijină efortul redactorilor şi pe cel, adesea voluntar şi anonim, al recenzorilor, pentru păstrarea integrităţii reputaţiei ştiinţifice. Faptul că sistemul funcţionează bine, iar problemele sunt rare se datorează metodei ştiinţifice. Editorii joacă un rol important în sprijinirea şi dezvoltarea procesului de comunicare ştiinţifică, fiind în ultimă instanţă răspunzători pentru urmarea celor mai bune practici.

  Procedeul este următorul:

 • Articolul este trimis la redacţie potrivit Instrucţiunilor pentru propunerea textelor; autorul nu trebuie să fie identificabil în text; informaţia despre autor este furnizată pe o primă pagină, diferită de textul articolului.
 • Redactorul citeşte articolul şi hotărăşte în privinţa conformităţii conţinutului acestuia cu cerinţele revistei.
 • Este confirmată primirea articolului, iar redactorul îl anunţă pe autor dacă articolul este sau nu potrivit pentru revistă şi dacă va fi trimis mai departe în vederea recenzării.
 • Redactorul îi contactează pe recenzorii potriviţi pentru evaluarea articolului din Colegiul celor care şi-au dat acceptul să colaboreze în acest sens cu revista, precum şi din lista cu cei care şi-au făcut cunoscută dorinţa de a funcţiona în această calitate: articolul nu este trimis decât în momentul în care recenzorul acceptă şi îşi ia angajamentul să îl citescă în intervalul de timp alocat.
 • Articolul (mai puţin pagina primă, care conţine datele de identificare) este trimis către doi recenzori, împreună cu formularul pentru „Raportul de Evaluare”. Cei doi recenzori citesc, evaluează şi fac un raport privind articolul.
 • Redactorul citeşte rapoartele şi hotărăşte în privinţa publicării. Dacă decizia este aceea de a nu publica articolul, este anunţat autorul, căruia i se prezintă motivele acestei hotărîri. Dacă decizia este de a publica articolul, autorului i se prezintă rapoartele recenzorilor şi este invitat să retrimită articolul după ce va fi luat în considerare modificările cerute de către redactor, la recomandarea recenzorilor.
 • Autorul rescrie textul şi îl trimite din nou la redacţie. Redactorul negociază cu autorul orice eventuale alte modificări, până când ambele părţi sunt mulţumite.

 

      Recenzorii revistei „CAIETE CRITICE” trebuie să accepte următoarele indicaţii:

 • Toate manuscrisele vor fi recenzate corect, în funcţie de conţinutul lor intelectual, fără a face discriminări legate de genul, rasa, etnia, religia, cetăţenia sau valorile politice ale autorului (autorilor).
 • Orice conflict de interese constatat în procesul de recenzare trebuie comunicat redactorului.
 • Orice informaţie privind manuscrisul este confidenţială.
 • Orice informaţie care conduce la respingerea manuscrisului de la publicare trebuie comunicată redactorului.
 • Experţii recenzori sunt datori să păstreze confidenţialitatea, acest lucru extinzându-se şi asupra acelor colegi ai recenzorilor cărora le-au fost solicitate (cu permisiunea conducerii redacţiei) opinii asupra unor anumite părţi ale respectivelor articole (supuse evaluării).
 • Recenzorii trebuie să prezinte rapoarte corecte, în termeni de politeţe, nepărtinitoare şi juste, în cel mai scurt timp.

    Formular pentru Raportul de Evaluare (click!)

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.