Despre „Caiete critice”

Despre „CAIETE CRITICE”

       „CAIETE CRITICE” (ISSN 1220-6350 şi ISSN on-line 2285-5041) este o revistă internaţională pentru literatură şi artă cu evaluare inter pares dublu-oarbă (care funcţionează pe sistemul double blind peer-review), cu apariţie lunară, publicată de către FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ, în asociere cu Grupul interdisciplinar de reflecţie şi Editura Expert.

      „CAIETE CRITICE” este o revistă ce apare sub egida ACADEMIEI ROMÂNE.

Obiective şi domenii de analiză

    „CAIETE CRITICE” este dedicată aprofundării cercetării literare şi artistice, având ca scop final dezvoltarea cunoaşterii în aceste domenii. Un alt obiectiv îl reprezintă promovarea diferitelor perspective de abordare ale textelor literare, fie acestea vechi sau contemporane.

       Principalele domenii de interes ale revistei „CAIETE CRITICE” sunt critica şi istoria literară. Un loc important în economia revistei este ocupat de recezarea şi analizarea celor mai importante cărţi apărute la editurile din ţară. Însă, interesul principal rămâne orientat către studiul trecutului (polemici, probleme privind presa literară, relaţia între literatură şi ideologia comunistă, activitatea unor scriitori mai puţin studiaţi şi studiile culturale).

  Rubricile permanente ale revistei „CAIETE CRITICE” sunt următoarele: „Cronici literare”, „Comentarii”,Dialog”, „On-line”, „Artă şi spectacol”. În acord cu cerinţele interdisciplinare ale cercetării, „CAIETE CRITICE” mai include şi rubricile „Ştiinţă şi Filosofie” şi,  din anul 2004, „Cultură şi Economie”.

        „CAIETE CRITICE” ESTE O REVISTĂ CU ACCES DESCHIS (OPEN ACCESS JOURNAL).

    O cerere de bază a cercetătorilor din întreaga lume este accesul liber la publicaţii. Accesul liber conferă o audienţă mondială mai mare decât cea oferită de către orice revistă cu abonament, mărind astfel vizibilitatea şi impactul lucrărilor publicate. De asemenea, creşte posibilitatea de indexare, preluarea textelor este mult mai facilă şi este eliminată obligaţia de a obţine aprobare pentru reproducerea şi distribuirea conţinutului. „CAIETE CRITICE” este dedicată integral iniţiativei „Open Access” şi va asigura accesul liber pentru toate articolele, de îndată ce acestea vor fi publicate.

Istoricul revistei

       „CAIETE CRITICE” a fost înfiinţată în anul 1979, ca supliment al revistei lunare „Viaţa Românească”, şi a devenit independentă în 1983. În 1988, cenzura comunistă a oprit apariţia revistei, din cauza unui număr dedicat lui Mircea Eliade. Revista a reapărut în 1990 şi de atunci are o apariţie neîntreruptă sub direcţia Academicianului şi Profesorului Eugen Simion.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.