Copyright

  Articolele publicate în revista „CAIETE CRITICE” sunt supuse prevederilor Legii române a Copyright-ului (Legea Nr.8 / 1996, modificată şi completată prin Legea Nr. 285 / 2004). Informaţii suplimentare despre această lege sunt disponibile la: www.orda.ro

  Autorii articolelor publicate sunt singurii răspunzători pentru conţinutul acestora.

  Toate articolele prezentate revistei „CAIETE CRITICE” trebuie să fie originale şi să nu fie propuse spre publicare şi în altă parte.

  În cazul publicării, autorii cedează drepturile de autor revistei „CAIETE CRITICE” în vederea apariţiei articolelor lor în format tipărit şi electronic.

  Prin publicarea în această revistă cu acces liber (open access), articolele sunt puse la dispoziţia cititorilor, cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi pentru a fi folosite în scopuri ce ţin de educaţie şi în scopuri ne-comerciale, cu obligaţia menţionării autorului.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.