Redacţie

 • Eugen SIMION, Academician, Prof. Univ. Dr. (Directorul revistei)

Academia Română, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

E-mail: eugensimion@fnsa.ro

 • Valeriu IOAN-FRANC, Dr. (Redactor-şef)

Director adjunct al Institutului Naţional de Ştiinţe Economice Bucureşti, Academia Română

E-mail: cide@zappmobile.ro

 • Lucian CHIŞU, Prof. Univ. Dr. (Coordonare editorială)

Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

E-mail: lucianchisu@gmail.com

 • Mihaela BURUGĂ (Secretar de redacție)

E-mail: pintica_mihaela@yahoo.com

 

Redactori:

 • Bianca BURȚA-CERNAT

  Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, Bucureşti

   

 • Ștefania MIHALACHE

  Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, Bucureşti

   

 • Oana SOARE

  Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, Bucureşti

   

 • Andreea TELIBAN

  Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, Bucureşti

   

 • Paul CERNAT, Conferenţiar Dr.

  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Istoria Literaturii Române

   

 • Alexandru DUMITRIU

  Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, Bucureşti

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.