Redacţie

 • Eugen SIMION, Academician, Prof. Univ. Dr. (Directorul revistei)

Academia Română, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

E-mail: eugensimion@fnsa.ro

 • Valeriu IOAN-FRANC, Dr. (Redactor-şef)

Director ajunct al Institutului Naţional de Ştiinţe Economice Bucureşti, Academia Română

E-mail: cide@zappmobile.ro

 • Lucian CHIŞU, Prof. Univ. Dr. (Coordonare editorială)

Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”

E-mail: lucianchisu@gmail.com

 • Mihaela BURUGĂ (Secretariat de redacție)

E-mail: pintica_mihaela@yahoo.com

Redactori:

 • Aida SARCHIZIAN, Dr.

Centrul de Informare şi Documentare Economică, Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C.Kiriţescu”, Academia Română

 • Paul CERNAT, Conferenţiar Dr.

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Istoria Literaturii Române

 • Călin CĂLIMAN, Prof. Univ. Dr.

Universitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Arte

 • Maria MOLDOVEANU, Prof. Univ. Dr.

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C.Kiriţescu”, Academia Română

 • Oana SOARE, Dr.

Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G.Călinescu”, Bucureşti

Editare computerizată:

 • Nicolae LOGIN

Centrul de Informare şi Documentare Economică, Academia Română

 • Luminiţa LOGIN

Centrul de Informare şi Documentare Economică, Academia Română

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.